Katapult

Vilka är vi och vad gör vi?

Katapult

Katapult är ett sysselsättningsprojekt för ungdomar mellan 16 och 25 år som saknar arbete eller studieplats.

Projektet erbjuder dessa ungdomar en möjlighet att stanna upp och reflektera över vad de egentligen vill göra, studera eller arbeta med i framtiden. På Katapult får man prova på och lära sig en hel del nytt och i projektet fokuserar vi på den enskilda individen och på personliga handlingsplaner. Den övergripande målsättningen är att ungdomarna ska få jobb eller studieplats under eller direkt efter tiden på Katapult. I projektet finns plats för tolv ungdomar och projekttiden är allt mellan 1-10 månader beroende på den enskilde ungdomens behov.

Verksamheten på Katapult finansieras av Ålands Landskapsregering via AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet). Om du eller någon du känner är intresserad av Katapult får du/ni gärna kontakta vägledare Anne Mattsson på AMS, Ungdomslotsarna eller kontakta oss direkt.