Är du 16–25 år?

Saknar du jobb eller studieplats?

Är du 16–25 år?

Katapult är ett projekt för ungdomar mellan 16 och 25 år som saknar arbete eller studieplats. Projektet erbjuder dessa ungdomar en möjlighet att stanna upp och reflektera över vad de egentligen vill göra - studera eller arbeta
med i framtiden.